Vysielač Kamzík opäť s plným výkonom

Po ukočení technologických úprav základného anténového systému na DVB-T vysielači Bratislava - Kamzík bolo vysielanie DVB-T signálu na 66.kanáli presunuté z dočasného anténového systému späť do základného anténového systému. Táto zmena bola vykonaná 27.8.2010 o 01.00 hod. v noci. Od tohto momentu DVB-T vysielač Bratislava - Kamzík vysiela opäť s plným povoleným výkonom.