Vypínanie vybraných analógových vysielačov

V súvislosti s výstavbou a rozširovaním základnej siete DVB-T vysielačov dôjde v priebehu októbra až decembra 2010 k dôležitým zmenám na vybraných analógových vysielačoch malého výkonu. Zmeny je možné rozdeliť do troch skupín:

A. Vysielače, na ktorých bude definitívne ukončená prevádzka analógového terestriálneho vysielania. Prevádzka na týchto vysielačoch bude ukončená z dôvodu výmeny analógovej vysielacej technológie za modernú digitálnu technológiu pre terestriálne vysielanie DVB-T. Diváci v daných lokalitách už nebudú mať možnosť prijímať analógové terestriálne vysielanie z daného vysielača (v niektorých lokalitách ostane možnosť prijímať analógové vysielanie z iného vysielača). Na týchto vysielačoch bude spustené digitálne terestriálne vysielanie.

TVP Veľký Krtíš
28.10.2010 Ukončenie analógového vysielania STV1 (12. kanál), STV2 (23. kanál), TV JOJ (46. kanál), TV MARKÍZA (25. kanál)
04.11.2010 Spustenie verejnoprávneho multiplexu (33. kanál) DVB-T
Dotknuté lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Modrý Kameň, Obeckov, Pôtor, Sklabina, Veľký Krtíš, Maly Krtíš, Selce, Petov
TVP Martin
25.11.2010 Ukončenie analógového vysielania STV1 (41. kanál), STV2 (38. kanál), TV MARKÍZA (56. kanál)
49. týždeň 2010 Spustenie verejnoprávneho multiplexu (26.kanál) DVB-T
Dotknuté lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Martin, Podháj, Priekopa, Lipovec, Turčiansky Peter, Benice, Bystrička, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Horný Kalník, Košťany nad Turcom, Ležiachov, Príbovce, Rakovo, Ratkovo, Socovce, Sučany, Trebostovo, Trnovo, Turany, Turčianske Kľačany, Valča, Vrútky

B.Vysielače, na ktorých bude čiastočne ukončená prevádzka analógového terestriálneho vysielania. Diváci v daných lokalitách budú mať možnosť prijímať STV1. Ostatné TV stanice analógového terestriálneho vysielania z daného vysielača už nebudú dostupné (v niektorých lokalitách ostane možnosť prijímať analógové vysielanie z iného vysielača). Na týchto vysielačoch bude spustené digitálne terestriálne vysielanie.

TVP Medzev
25.10.2010 Ukončenie analógového vysielania STV2 (35. kanál), TV MARKÍZA (38. kanál)
04.11.2010 Spustenie druhého (59. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (25. kanál) DVB-T
Dotknuté lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Debraď, Jasov, Medzev, Nižný Medzev, Vyšný Medzev, Opátka, Opiná, Poproč, Rudník, Smolnícka Huta, Smolník, Hodkovce
TVP Revúca
16.11.2010 Ukončenie analógového vysielania STV2 (24. kanál), TV MARKÍZA (40. kanál)
25.11.2010 Spustenie druhého (27. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (54. kanál) DVB-T
Dotknuté lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Chyžné, Lubeník, Revúca, Mokrá Lúka, Revúcka,
Jelšava, Revúcka Lehota


C.Vysielače, na ktorých bude zachované analógové terestriálne vysielanie. Na týchto vysielačoch bude spustené digitálne terestriálne vysielanie.

TVP Krompachy 
04.11.2010 Spustenie druhého (59. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (25. kanál) DVB-T
Lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Krompachy, Kluknava, Richnava
TVP Prievidza 
16.11.2010 Spustenie prvého (69. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (57. kanál) DVB-T
Lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Bojnice, Prievidza
 TVP Dolný Kubín 
49. týždeň 2010 Spustenie verejnoprávneho multiplexu (26. kanál) DVB-T
Lokality, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Bziny, Dolný Kubín, Kňažia, Malý Bysterec, Medzihradne, Mokraď, Veľký Bysterec, Záskalie, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Zábrež, Veličná, Párnica, Revišné

Termíny uvedené v tabuľke môžu podliehať zmenám vzhľadom na zhoršené poveternostné podmienky.

Z technických dôvodov spojených s prechodom na digitálne vysielanie nastane v spomínaných lokalitách (B + C) dočasné prerušenie analógového vysielania, ktoré potrvá niekoľko hodín. Následne bude analógové vysielanie spustené s nižšou úrovňou signálu, čo môže spôsobiť stratu analógového televízneho signálu v okrajových oblastiach pokrytia.
Preto odporúčame neodkladať zmenu spôsobu príjmu televízneho vysielania a prejsť na digitálne vysielanie cez anténu už teraz. V mnohých oblastiach je už k dispozícii prvý multiplex DVB-T, ktorý prináša kvalitnejší obraz vašich obľúbených TV staníc. Programovú ponuku digitálneho vysielania cez anténu vynájdete tu.

Digitálny signál vám prinesie kvalitnejší obraz a širšiu programovú ponuku, bez akýchkoľvek mesačných poplatkov.